Invitație la cultură

PROIECT EDUCAŢIONAL

      1. ARGUMENT

Prin familiarizarea copiiilor cu tradițiile și cu obiceiurile diferitelor culturi și civilizații, prin implicarea lor ȋn activități menite să le stârnească interesul pentru interculturalitate și pentru prețuirea valorile universale, atragem interesul elevilor spre noi universuri culturale dar și de reflecție asupra propriilor valori culturale și artistice, precum și de consolidare a relațiilor cu comunitatea : profesori, elevi, părinți. Participarea la atelierele de lucru le va demonstra că pot fi la rândul lor creatorii unor lucrări originale, rodul gândirii şi al sensibilității deținute.

Şcoala, familia şi comunitatea pot face front comun pentru atingerea scopului primordial: contribuția la educația celor care au ȋn mâini viitorul.

     2. SCOPUL PROIECTULUI

- Stimularea interesului pentru tradițiile poporului roman;

- Atragerea spre lectură;

- Integrarea elevilor romani in cultura si civilizatia europeana si mondiala

- Stimularea interesului pentru diversitate culturală, pentru schimburi interculturale;

- Cunoașterea unor repere de culturiă și civilizație europeană și asiatică;

    3. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Cunoașterea tradițiilor poporului român, francez, nipon, respectarea şi promovarea sărbătorilor româneşti, franceze, nipone, înțelegerea mesajelor transmise prin intermediul creaţiilor populare sau culte, încurajarea talentului creator, învingerea inhibiţiilor priv interpretarea unui rol, atragerea ȋn lumea dansului, dezvoltarea stimei pentru tezaurul spiritual deținut de poporul roman, dezvoltarea interesului de a cunoaște cultura si civilizația altor popoare, consolidarea spiritului de toleranță și de grup.

    4. GRUPUL ŢINTĂ : Copiii preşcolari şi şcolari, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, sportivi, voluntari.

    5. ACTIVITĂŢI PROPUSE, ÎN ORDINEA ÎN CARE SE VOR DESFĂŞURA

  1. E.R.A. I – Întâlnire de proiect”, Școala Gimnazială Nr.88, septembrie 2013;
  2. România “Sărbătoarea Tuturor Sfinților”, Franța “Știu să comunic bine în franceză”, Școala Gimnazială Nr.88, octombrie 2013;
  3. E.R.A. II – Simboluri culturale specifice spațiului românesc, francofon, nipon” . Pe urmele luiManole – vizită la Curtea de Argeș și punerea ȋn scenă a baladei, simbolurile Franței, Okinawa-izvor de cultură, Curtea de Argeș, Școala Gimnazială Nr. 88, sala de sport, noiembrie 2013;
  4.  E.R.A. III – Magia Crăciunului – atelier de lucru și spectacol, origami, Şcoala Gimnazială Nr.88, decembrie 2013;
  5. “Acasă la români – La Fete de Rois” , ianuarie 2014;
  6. E.R.A. IV – “Dragobetele, Mardi Gras, Ceremonia ceaiului”, februarie 2014;
  7. “Tradiții românești – Ziua Francofoniei ”,Mărțișorul, Călușarii – atelier de lucru și spectacol de dans, martie 2014 ;
  8.  E.R.A.V- “Paștele sărbătoare universală ?”  - gastronomie românească, europeană, asiatică, aprilie 2014;
  9. În vizită la Ion Luca Caragiale – punere ȋn scenă a schiţei  ,,Vizită…” de I.L.Caragiale, “Sărbătoarea Muzicii”,mai 2014;
  10. E.R.A.VI – “De la lume adunate și tot înapoi la lume date” , repere culturale românești, francofone, iunie 2014;

     6. PARTENERI IMPLICAŢI : Asociaţia “C.S.A.M. OLIMPIC”,  I.S.M.B., Primăria Sectorului 3, Şcoala Gimnazială nr. 86, Şcoala Gimnazială nr. 135, Şcoala Gimnazială nr. 85, Şcoala Gimnazială nr. 176, etc. ;

    7. CADRUL DE REFERINTA

Vizualizarea materialelor din timpul proiectului se poate realiza pe pagina de internet:www.gojuryu.ro,

    8. CONTACT : Profesor DINCǍ GRAȚIELA – tel. 0723.541.655.

Echipa de proiect: Dincă Grațiela, gratziela_constantinescu@yahoo.com, Cioacă Cristina, cristina.cioaca@gmail.com, Bubueanu Nadia, e-mail, nadia.bubueanu@gmail.com .

Asociaţia „C.S.A.M. Olimpic”, persoană de contact Victor Haralambie Alexandru Popa, tel.0723.493.916, e-mail : domnuldekarate@gmail.com

Director ,

Școala Gimnazială  Nr.88, SĂNDULESCU FLORENTINA

Comments are closed.